افزایش نرخ بیکاری سوییس

نرخ بیکاری جوانان در سوئیس برخلاف نرخ بیکاری کلی، کاهش یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، تا پایان ماه اکتبر امسال نرخ بیکاری در سوئیس به ۳.۲ درصد افزایش پیدا کرده که نسبت به ماه قبل آن ۰.۱ درصد بیشتر شده است و بیشترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی سه ماه اخیر محسوب می‌شود.

در این مدت شمار افراد فاقد شغل در مقایسه با ماه قبل ۵۵۸ نفر بیشتر شده و به ۱۴۹ هزار و ۱۱۸ نفر رسیده است. در بین جوانان، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال سوئیسی با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به رقم ثبت شده در ماه قبل به ۳.۳ درصد تا پایان ماه اکتبر رسیده است که کمترین سطح ثبت شده چهار مه اخیر محسوب می‌شود. طی این مدت شمار بیکاران جوان سوئیسی ۱۵۰۸  نفر کمتر شده و به ۱۷ هزار و ۵۶۲ نفر رسیده است. 

متوسط نرخ بیکاری سوئیس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ برابر با ۳.۲۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ۵.۷ درصد ژانویه ۱۹۹۷ و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده نیز ۱.۵ درصد می ۲۰۰۱ بوده است.

همچنین نرخ بیکاری کره جنوبی تا پایان ماه اکتبر با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۴.۲ درصد رسید که این نرخ کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی شش ماه اخیر محسوب می شود. طی این مدت شمار بیکاران کره جنوبی با ۸۱ هزار نفر افزایش به یک میلیون و ۱۷۰ هزار نفر رسیده است.

از سوی دیگر اما شمار شاغلین نیز ۵۴ هزار نفر نسبت به ماه قبل بیشتر شده و به ۲۶ میلیون و ۸۴۱ هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت دربازار کار که بیانگر جمعیت فعال ۱۸ تا ۶۴ سال است به ۶۲.۴ درصد رسیده که ۰.۲ درصد بیشتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل است. نرخ اشتغال نیز با ۰.۲ درصد کاهش به ۵۸.۹ درصد رسید.

متوسط نرخ بیکاری در کره جنوبی در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۰ معادل ۳.۶۴ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ۷.۱ درصد در ژوئن ۱۹۹۹ و کمترین رقم نیز سه درصد سپتامبر ۲۰۰۲ است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

Check Also

تشریح صفر تا صد ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن در کمیسیون عمران

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از برگزاری اولین جلسه تخصصی این کمیسیون با حضور …