سدهای کشور چقدر آب دارند؟

ظرفیت کل مخازن سدها بر اساس آخرین هیدروگرافی ۵۰.۵ میلیارد متر مکعب است و درصد پرشدگی سدها در حال حاضر ۵۳ درصد تخمین زده می شود.

به گزارش ایسنا، گزارش بارش ها و وضعیت سدهای مهم کشور از ابتدای سال آبی تا کنون  طبق اعلام وزیر نیرو بدین صورت است که ورودی سدها در هفته جاری ۰.۰۶ میلیارد مترمکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته ۰.۷۱ میلیارد متر مکعب بوده است.

همچنین خروجی سدها در هفته جاری ۰.۶۳ میلیارد مترمکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته ۰.۶۷ میلیارد مترمکعب بوده است. علاوه بر این حجم آب ورودی از ابتدای سال تا ۱۸ بهمن ماه در سال جاری ۱۱.۸۰ میلیارد متر مکعب بوده که این عدد در سال گذشته همین رزمان ۱۳.۲۴ میلیارد متر مکعب بوده است که ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

حجم آب خروجی سدهای کشور نیز از ابتدای سال تا ۱۸ بهمن ماه نیز گویای این است که ۱۲.۴۳ میلیارد متر مکعتب آب از سدهای کشور خارج شده که این عدد در سال گذشته ۱۴.۷۱ میلیارد متر مکعب بووده است و ۱۵ درصد کاهش را نشان می دهد.

حجم آب موجود در مخازن نیز در این مدت در سال جاری ۲۶.۵۴ میلیارد متر مکعب بوده که در سال گذشته همین زمان این عدد ۲۷.۲۰ میلیارد مترمکعب بوده و گویای کاهش دو درصدی است.

وضعیت سدهای مهم کشور نیز گویای این است که در سد زاینده رود اصفهان شاهد ۳۹ درصد کاهش حجم مخزن، در سد گلپایگان که جز سدهای حوزه قمرود است شاهد ۶۳ درصد کاهش حجم مخزن، در سد استقلال و شمیل و نیان در استان هرمزگان به ترتیب شاهد ۲۶ و ۶۹ درصد کاهش موجودی مخزن نسبت به سال گذشته هستم البته مابقی سد های مهم کشور نیز با درصدهای کمتری با کاهش و افزایش جزیی روبرو هستند و تنها سد رئیسعلی دلواری استان بوشهر  ۴۲ درصد با افزایش حجم مخززن روبرو است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

Check Also

تشریح صفر تا صد ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن در کمیسیون عمران

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از برگزاری اولین جلسه تخصصی این کمیسیون با حضور …