معنویت نبوی ریشه مسائل در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: مهمترین ارزش‌هایی که ذیل مفهوم حیات طیبه در عرصه های اجتماعی و سیاسی قابل طرح است، برخاسته از نظریه معنویت نبوی است.

به گزارش ایسنا، دکتر احمد شاکرنژاد امروز در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله ای با موضوع «تبیین و تشریح معنویت معطوف به آرمان‌های سند الگو» ارائه کرد.

وی که این مقاله را در سالن شماره دو کنفرانس ارائه کرد، گفت: در بخش آرمان‌های سند الگو دستیابی به جایگاه عبودیت و خلافت الهی از طریق تحقق حیات طیبه به عنوان آرمان این سند ذکر شده است. راهبردی ترین مفهوم در این آزمان عبارت حیات طیبه است. 

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار کرد: مقاله حاضر درصدد است تا این مفهوم کلیدی را در چارچوب نظریه معنویت مقام معظم رهبری که می توان نام آن را «نظریه معنویت نبوی» نامید، تبیین کرده و نشان دهد مهمترین ارزشهایی که ذیل مفهوم حیات طیبه در این سند قید شده است، برخاسته از این نظریه اجتماعی-سیاسی در عرصه معنویت است که علی رغم معنویت زاهدانه، عارفانه و قدیسانه برای خود آرمان تمدنی قایل است و برای تحقق این آرمان معنویت را به جای آنکه از جاده عزلت یا نخبه گرایی عرفانی بگذراند، آن را در مسیر حمایت از مستضعفان، اخوت با مسلمانان، رویارویی مجاهدانه و قدرتمندانه با دشمنان، عزتمندی و قدرتمندی دیده و طالب قدرت معنوی برای ساخت تمدنی نوین بر اساس توحید است. 

شاکرنژاد تاکید کرد: برای اثبات این مدعا ابتدا بر اساس آراء ابروزیو و شلدراک مدل معنویت نبوی طراحی شده و سپس با تحلیل مفهوم حیات طیبه و مفهوم معنویت در بیانات رهبری شواهدی در وجود نظریه معنویت نبوی در بیانات رهبری ارائه می شود در نهایت نیز با ایجاد ارتباط بین مفهوم حیات طیبه و ارزشهای مندرج ذیل آن در سند الگو با نظریه معنویت نبوی در بیانات رهبری ابتنای این آرمان بر نظریه خاص ایشان درباره معنویت نشان داده می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

Check Also

تشریح صفر تا صد ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن در کمیسیون عمران

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از برگزاری اولین جلسه تخصصی این کمیسیون با حضور …