نرخ بیکاری سوییس در اوج سه سال اخیر قرار گرفت

برای نخستین بار از سال ۲۰۱۸ نرخ بیکاری سوییس به ۳.۵ درصد رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، تا پایان ماه دسامبر نرخ بیکاری در سوئیس به ۳.۰ درصد کاهش پیدا کرده که نسبت به ماه قبل آن ۰.۳ درصد کمتر شده است و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی سه سال اخیر محسوب می‌شود.

در این مدت شمار افراد فاقد شغل در مقایسه با ماه قبل ۱۰ هزار و ۲۷۵ نفر بیشتر شده و به ۱۶۳ هزار و ۵۴۵ نفر رسیده است. در بین جوانان، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال سوئیسی با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به رقم ثبت شده در ماه قبل به ۳.۴ درصد تا پایان این ماه رسیده است که بیشترین سطح ثبت شده ۳۲ ماه اخیر محسوب می‌شود. طی این مدت شمار بیکاران جوان سوئیسی ۲۰۴  نفر بیشتر شده و به ۱۷ هزار و ۶۹۴ نفر رسیده است.  

متوسط نرخ بیکاری سوئیس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۲۰ برابر با ۳.۲۲ درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به ۵.۷ درصد ژانویه ۱۹۹۷ و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده نیز ۱.۵ درصد می ۲۰۰۱ بوده است.

همچنین نرخ بیکاری کره جنوبی تا پایان ماه نوامبر با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۴.۱ درصد رسید که این نرخ کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور طی هفت ماه اخیر محسوب می شود. طی این مدت شمار بیکاران کره جنوبی با ۱۶ هزار نفر کاهش به یک میلیون و ۱۵۳ هزار نفر رسیده است.

از سوی دیگر اما شمار شاغلین نیز ۱۶۷ هزار نفر نسبت به ماه قبل بیشتر شده و به ۲۷ میلیون و هشت هزار نفر رسیده است. نرخ مشارکت دربازار کار که بیانگر جمعیت فعال ۱۸ تا ۶۴ سال است به ۶۲.۷ درصد رسیده که ۰.۳ درصد بیشتر از رقم ثبت شده برای ماه قبل است. نرخ اشتغال نیز با ۰.۳ درصد افزایش به ۶۰.۲ درصد رسید.

متوسط نرخ بیکاری در کره جنوبی در بازه زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۰ معادل ۳.۶۴ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به ۷.۱ درصد در ژوئن ۱۹۹۹ و کمترین رقم نیز سه درصد سپتامبر ۲۰۰۲ است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

Check Also

تشریح صفر تا صد ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن در کمیسیون عمران

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از برگزاری اولین جلسه تخصصی این کمیسیون با حضور …