انتشار «کارنامه تاریخ» بعد از دو سال

سردبیر مجله کارنامه تاریخ از انتشار دوباره‌ این مجله بعد از دو سال خبر داد و گفت: به زودی شماره یازدهم (شماره عقب‌افتاده) منتشر می‌شود.

امین داودی به ایسنا گفت: بعد از این‌که انتشار مجله در طول دو سال گذشته متوقف شده بود، تیم جدید انتخاب شد و مجله بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت. قرار شد نخست شماره‌های عقب افتاده منتشر شوند که از شماره‌های عقب افتاده تا کنون دو شماره به چاپ رسیده و شماره یازدهم، آخرین شماره از منتشر نشده‌های عقب افتاده بود.

او مجله علمی تخصصی کارنامه تاریخ را از مجلات معتبر و باسابقه رشته تاریخ در کشور معرفی کرد و افزود: سطح علمی مقالات کارنامه تاریخ فراتر از مقالات علمی تخصصی است، همچنین یک بخش به حوزه ترجمه مقالات اختصاص داده شده است.

به گفته‌ دبیر انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، در این شماره پنج مقاله با عنوان‌های «تاج کیانی و بازپس‌گیری اقتدار سلطنتی قاجار»، «خوانشی تاریخی بر پیامدهای حمله مغولان به ایران؛ با تمرکز بر پیامدهای فکری – فرهنگی»، «مبانی نظری توجیه مشروعیت در عصر ساسانیان»، «مرز بین تشیع علوی و تشیع عباسی: تحلیل نامه‌های رد و بدل‌شده بین خلیفه منصور عباسی و محمد نفس زکیه» و «نقد و بررسی سیر تحول نهاد سلطنت در انگلیس» منتشر شده است.

این شماره از دوفصلنامه علمی – تخصصی «کارنامه تاریخ»، سال پنجم، شماره یازدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۸ (شماره عقب‌افتاده) منتشر می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

Check Also

چه چیزی باعث خاص بودن برند آندر آرمور میشود؟

برند آندر آرمور (Under Armour) با توجه به تکنولوژی های پیشرفته و کیفیت بالای محصولات …