برترین شهرهای انگلیس برای کار و زندگی معرفی شدند

متوسط حقوق در بهترین شهرهای انگلیس بالای ۳۰ هزار پوند در سال است.

به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، انگلیس پنجمین اقتصاد بزرگ جهان، دومین اقتصاد بزرگ در اروپا و یکی از اصلی ترین مقاصد مهاجرتی قاره سبز است. اگرچه لندن، پایتخت و قلب تپنده اقتصادی این کشور محسوب می شود اما استاندارد زندگی در بسیاری از شهرهای دیگر این کشور نیز در سطح بالایی قرار دارد. در این رتبه بندی که با استفاده از داده های منتشرشده توسط مرکز آمار انگلیس تهیه شده است، شهر لندن ملاک اصلی قرار گرفته و شهرهای دیگر بر اساس استانداردهای زندگی در مقایسه با لندن رتبه بندی شده اند.

لازم به ذکر است که منظور از هزینه های اصلی، هزینه های پوشاک، اب و برق و گاز، ارتباطات، حمل و نقل، غذا و تفریح و سرگرمی است و شامل هزینه های مسکن نمی شود. هزینه های مسکن به صورت یک فاکتور جداگانه در نظر گرفته شده است.

۱- کمبریج

متوسط حقوق سالانه: ۳۴ هزار و ۵۶۵ پوند

متوسط هزینه های اصلی: ۷۰۷.۸۵ پوند در ماه

متوسط هزینه مسکن: ۷۱۳ پوند در ماه

نرخ اشتغال: ۸۱ درصد

نسبت جمعیت جوان ( ۱۸ تا ۲۵ سال) به کل جمعیت: ۲۳ درصد

 ۲- آکسفورد

متوسط حقوق سالانه: ۳۱ هزار و ۴۷۲ پوند

متوسط هزینه های اصلی: ۷۰۲.۴۱ پوند در ماه

متوسط هزینه مسکن: ۷۶۱ پوند در ماه

نرخ اشتغال: ۸۱ درصد

نسبت جمعیت جوان ( ۱۸ تا ۲۵ سال) به کل جمعیت: ۲۴ درصد

۳- برایتون

متوسط حقوق سالانه: ۳۲ هزار و ۳ پوند

متوسط هزینه های اصلی: ۷۶۹.۲۰  پوند در ماه

متوسط هزینه مسکن: ۹۱۹ پوند در ماه

نرخ اشتغال: ۷۵ درصد

نسبت جمعیت جوان ( ۱۸ تا ۲۵ سال) به کل جمعیت: ۱۷ درصد

۴- یورک

متوسط حقوق سالانه: ۲۸ هزار و ۶۷۱ پوند

متوسط هزینه های اصلی: ۷۰۶.۴۶  پوند در ماه

متوسط هزینه مسکن: ۷۲۳ پوند در ماه

نرخ اشتغال: ۷۹ درصد

نسبت جمعیت جوان ( ۱۸ تا ۲۵ سال) به کل جمعیت: ۹ درصد

۵- ادینبورگ

متوسط حقوق سالانه: ۳۲ هزار و ۱۸۲ پوند

متوسط هزینه های اصلی: ۶۵۲.۳۱ پوند در ماه

متوسط هزینه مسکن: ۸۸۳ پوند در ماه

نرخ اشتغال: ۷۶ درصد

نسبت جمعیت جوان ( ۱۸ تا ۲۵ سال) به کل جمعیت: ۱۳ درصد

۶- کاردیف

متوسط حقوق سالانه: ۳۰ هزار و ۴۷۵ پوند

متوسط هزینه های اصلی: ۶۳۸.۰۶ پوند در ماه

متوسط هزینه مسکن: ۶۱۳ پوند در ماه

نرخ اشتغال: ۷۶ درصد

نسبت جمعیت جوان ( ۱۸ تا ۲۵ سال) به کل جمعیت: ۱۷ درصد

۷- نورویچ

متوسط حقوق سالانه: ۲۶ هزار و ۸۱۳ پوند

متوسط هزینه های اصلی: ۶۶۸.۷۳ پوند در ماه

متوسط هزینه مسکن: ۵۴۴ پوند در ماه

نرخ اشتغال: ۷۳ درصد

نسبت جمعیت جوان ( ۱۸ تا ۲۵ سال) به کل جمعیت: ۱۹ درصد

۸- بریستول

متوسط حقوق سالانه: ۳۰ هزار و ۳۸۸ پوند

متوسط هزینه های اصلی: ۷۰۱.۶۴ پوند در ماه

متوسط هزینه مسکن: ۶۶۶پوند در ماه

نرخ اشتغال: ۷۸ درصد

نسبت جمعیت جوان ( ۱۸ تا ۲۵ سال) به کل جمعیت: ۱۶ درصد

۹- بورنموث

متوسط حقوق سالانه: ۳۰ هزار و ۷۸۱ پوند

متوسط هزینه های اصلی: ۶۱۵.۷۷ پوند در ماه

متوسط هزینه مسکن: ۶۶۰ پوند در ماه

نرخ اشتغال: ۷۹ درصد

نسبت جمعیت جوان ( ۱۸ تا ۲۵ سال) به کل جمعیت: ۱۳ درصد

۱۰- ردینگ

متوسط حقوق سالانه: ۳۲ هزار و ۸۵۲ پوند

متوسط هزینه های اصلی: ۷۲۹.۸۳ پوند در ماه

متوسط هزینه مسکن: ۶۶۳ پوند در ماه

نرخ اشتغال: ۷۸ درصد

نسبت جمعیت جوان ( ۱۸ تا ۲۵ سال) به کل جمعیت: ۱۴ درصد

انتهای پیام

منبع: ایسنا

Check Also

چه چیزی باعث خاص بودن برند آندر آرمور میشود؟

برند آندر آرمور (Under Armour) با توجه به تکنولوژی های پیشرفته و کیفیت بالای محصولات …