بیشترین تعداد شاغلان روستایی مربوط به کدام بخش است؟

نتایج یک پژوهش نشان می دهد در سال ۱۳۹۸ علیرغم آنکه تعداد شاغلان روستایی در بخش خدمات کاهش داشته اما در بخش های کشاورزی، صنعت و ساختمان با افزایش همراه بوده است.

به گزارش ایسنا، نقش و اهمیت اشتغالزایی و کارآفرینی از مهمترین چالش ها و دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی در توسعه پایدار مناطق روستایی است.

کارآفرینی با ایجاد فرصت های شغلی، تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی، کیفیت زندگی روستاییان را بهبود بخشیده و ضمن توزیع مناسب درآمد و ایجاد تعادل منطقه ای، سبب کاهش پدیده مهاجرت از روستاها می شود.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار با استناد آمارهای طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران به بررسی آمار شاغلین روستایی در بخش ‌های عمده اقتصادی طی سال های ۹۶ تا ۹۸ پرداخته است. به موجب این گزارش تعداد شاغلین ۱۰ ساله و بیشتر روستایی در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ روند کاهشی داشته اما در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ افزایش یافته است.


بیشترین نسبت شاغلین روستایی طی سالهای ۹۶ تا ۹۸ مربوط به بخش کشاورزی و پس از آن مربوط به بخش خدمات، صنعت و ساختمان بوده است.
 
بررسی تعداد شاغلین روستایی به تفکیک بخشهای اقتصادی نشان می دهد بخش کشاورزی با ۱.۳ درصد، بخش صنعت با  ۰.۴ درصد و بخش ساختمان با ۰.۱ درصد افزایش در سال ۱۳۹۸ روبرو بوده است این در حالی است که طی سال ۱۳۹۸ تعداد شاغلین روستایی در بخش خدمات کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

توزیع شاغلین روستایی بر حسب بخش‌های عمده اقتصادی در سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که نسبت بخش کشاورزی در میان بخش های اقتصادی ۴۹.۴ درصد، بخش خدمات ۲۴.۱ درصد، بخش صنعت ۱۳.۷ درصد و بخش ساختمان ۱۲.۸ درصد بوده است؛ به این ترتیب بخش کشاورزی بیشترین تعداد شاغلین روستایی را به خود اختصاص داده و بخشهای خدمات، صنعت و ساختمان در رده های بعدی قرار دارند.

تعداد شاغلین روستایی با ۰.۶ درصد افزایش از  ۶ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۳۸ نفر در سال ۱۳۹۷ به ۶ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۲۹۴ نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

به گزارش ایسنا، در بین استان‌های کشور نیز استان خراسان رضوی بیشترین سهم شاغلین روستایی در بخش های کشاورزی، صنعت و ساختمان را به خود اختصاص داده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

Check Also

چه چیزی باعث خاص بودن برند آندر آرمور میشود؟

برند آندر آرمور (Under Armour) با توجه به تکنولوژی های پیشرفته و کیفیت بالای محصولات …