ثبت دو زلزله‌ بزرگتر از ۴ در استان فارس/فیروزکوه با زمینلرزه ۳.۲ لرزید

در هفته گذشته در کنار تخته استان فارس زلزله ۴.۳ و رویدر استان فارس زلزله ۴.۲ رخ داد، ضمن آنکه در فیروزکوه استان تهران نیز زمینلرزه ۳.۲ به ثبت رسید.

به گزارش ایسنا، در رویدر و کنار تخته استان فارس به ترتیب زمینلرزه‌هایی به بزرگای ۴.۲ و ۴.۳ به ثبت رسید، ضمن آنکه فیروزکوه استان تهران با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ لرزید.

جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:

شنبه ۲۹ شهریور

در تازه آباد استان کرمانشاه زلزله ۲.۷، در خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۹ و در تخت استان هرمزگان زلزله ۲.۹ رخ داد.

فیروزکوه استان تهران با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۹ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۱ کیلومتری فیروزکوه و ۲۶ کیلومتری ارجمند استان تهران و ۴۱ کیلومتری آرادان استان سمنان بوده است.

رویدر استان هرمزگان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۹ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۸ کیلومتری رویدر، ۴۲ کیلومتری بندر خمیر و ۵۶ کیلومتری لافت این استان گزارش شد.

در هجدک استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۸ کیلومتری به ثبت رسید که کانون آن در ۱۴ کیلومتری هجدک، ۲۹ کیلومتری چترود و ۳۶ کیلومتری خانوک این استان بوده است.

عسلویه استان بوشهر زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۹ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۷ کیلومتری عسلویه استان بوشهر و ۳۴ کیلومتری گله‌دار و ۴۱ کیلومتری اسیر استان فارس به ثبت رسید.

بهاباد استان یزد با زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۳ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۴۱ کیلومتری بهاباد و ۹۸ کیلومتری ساغند استان یزد و ۸۸ کیلومتری کوهبنان استان کرمان بوده است.

در محمله استان فارس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۵ به ثبت رسید که عمق آن در ۸ کیلومتری و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۲۱ کیلومتری محمله، ۲۱ کیلومتری خنج و ۳۱ کیلومتری علامرودشت این استان گزارش شد.

یکشنبه ۳۰ شهریور

در محمله استان فارس زلزله‌های ۲.۸ و ۲.۹، در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۶ و در جیرنده استان گیلان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید.

در بجنورد استان خراسان شمالی بعد از رخداد زمینلرزه‌ای به بزرگای ۲.۵، زلزله دیگری با بزرگای ۳.۲ در عمق ۸ کیلومتری به ثبت رسید که کانون آن در ۱۸ کیلومتری بجنورد، ۲۸ کیلومتری شوقان و ۳۱ کیلومتری حصارگرمخان این استان بوده است.

دوشنبه ۳۱ شهریور

در بهاباد استان یزد زلزله ۲.۹،  در زرآباد استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۷، در سلماس استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۵، در خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۶ و در محمله استان فارس زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

بلداجی استان چهارمحال و بختیاری با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۵ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۱ کیلومتری بلداجی، ۱۶ کیلومتری گهرو و ۱۸ کیلومتری گندمان این استان گزارش شد.

خنج استان فارس زلزله‌ای به بزرگای ۳.۳ در عمق ۶ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۱۵ کیلومتری خنج، ۲۶ کیلومتری ارد و ۳۰ کیلومتری محمله این استان بوده است. زلزله ۲.۸ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

بهبهان استان خوزستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۱۵ کیلومتری بهبهان استان خوزستان و ۲۴ کیلومتری دهدشت و ۳۷ کیلومتری چرام استان کهگیلویه وبویر احمد به ثبت رسید.

سه‌شنبه اول مهر

در خنج استان فارس زلزله ۲.۹، در حسینیه استان خوزستان زلزله ۲.۶ و در زنوز استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۶ رخ داد.

در رویدر استان فارس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴.۲ رخ داد که عمق آن در ۱۳ کیلومتری و کانون این رخداد لرزه‌ای در ۱۹ کیلومتری رویدر، ۴۱ کیلومتری بندر خمیر و ۵۲ کیلومتری فین استان هرمزگان بوده است.

چهارشنبه ۲ مهر

در هجدک استان کرمان زلزله‌های ۲.۵ و ۲.۶ و در ازگله استان کرمانشاه زلزله ۲.۹ به ثبت رسید.

معمولان استان لرستان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و کانون این زلزله در ۲۵ کیلومتری معمولان، ۳۱ کیلومتری ویسیان و ۳۲ کیلومتری خرم آباد این استان بوده است.

در دیهوک استان خراسان جنوبی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۷۱ کیلومتری دیهوک، ۷۱ کیلومتری نایبند و ۸۰ کیلومتری خوسف این استان بوده است.

پنج‌شنبه ۳ مهر

در جبالبارز استان کرمان زلزله ۲.۹، در رامیان استان گلستان زلزله ۲.۷، در خوی استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۵، در میداود استان خوزستان زلزله ۲.۸ و در ارد استان فارس زلزله ۲.۷ به ثبت رسید.

مورموری استان گلستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۳۳ کیلومتری مورموری، ۳۴ کیلومتری موسیان و ۵۱ کیلومتری دهلران این استان بوده است.

شهداد استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۹ در عمق ۸ کیلومتری زمین را تجربه کرد و کانون آن در ۲۱ کیلومتری شهداد، ۲۴ کیلومتری سیرچ و ۳۲ کیلومتری اندوهجرد این استان گزارش شد.

در کنار تخته استان فارس بعد از یک زمینلرزه به بزرگای ۳.۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زلزله دیگری به بزرگای ۴.۳ در عمق ۹ کیلومتری به ثبت رسید و کانون آن در ۵ کیلومتری کنار تخته و ۱۰ کیلومتری خشت استان فارس و ۲۲ کیلومتری وحدتیه استان بوشهر بوده است. زلزله ۲.۸ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است.

جمعه ۴ مهر

در بندر عباس استان هرمزگان زلزله ۲.۹، در مصیری استان فارس زلزله ۲.۷، در بالاده استان فارس زلزله ۲.۷ و ۲.۵ و در مصیری استان فارس زلزله ۲.۵ رخ داد.

در دهرم استان فارس زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و کانون آن در ۱۵ کیلومتری دهرم، ۴۵ کیلومتری فیروز آباد و ۵۲ کیلومتری افزر این استان گزارش شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

Check Also

چه چیزی باعث خاص بودن برند آندر آرمور میشود؟

برند آندر آرمور (Under Armour) با توجه به تکنولوژی های پیشرفته و کیفیت بالای محصولات …