غلظت بیش از حد نیترات در برخی صیفی‌جات

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد غلظت نیترات در سیب زمینی، خیار، گوجه، کاهو و ترب بیش از حد مجاز و بیشتر از حد قابل تحمل مصرف روزانه است.

به گزارش ایسنا، این پژوهش که توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام است، ضمن تعیین میزان آلاینده‌های آلی ناشی از استفاده از آفت کش‌ها، نیترات و فلزات سنگین در صیفی‌جات شهر مشهد می‌تواند میزان ریسک سلامت انسان در مواجهه با این آلاینده‌ها در برخی از محصولات کشاورزی را محاسبه کند. این نتایج می‌تواند پایه‌ای برای پژوهش‌های آینده در زمینه ارتقاء شاخص‌های ‏سلامت محصولات کشاورزی باشد.

نتایج این مطالعه نشان داد: میانگین غلظت نیترات در سیب زمینی، خیار، گوجه، کاهو  و ترب بیش از حد مجاز و بیشتر از حد قابل تحمل مصرف روزانه است. همچنین میانگین میزان آفت کش‌ها (دیازینون، فن پروپاترین، کلروپیریفوس، و دلتامترین) و سرب، آرسنیک و مس در کاهو بیش از حد مجاز مصرف روزانه تعیین شده است.

بر اساس اعلام پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت، همچنین، این نتایج بیانگر وضعیت نامطلوب رفتار ایمنی کشاورزان و  آگاهی و نگرش آنها نسبت به استفاده صحیح از سموم است. بنابراین جهت ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی و مصرف کنندگان توجه به عواملی که مستقیم روی رفتار ایمن و آگاهی کشاورزان اثر می‌گذارد، دارای اهمیت است. این عوامل شامل تدوین یک برنامه آموزشی مناسب جهت ارتقاء آگاهی، نگرش، مهارت‌ها، اکتساب مفاهیم برای کشاورزان است که به نوبه خود سبب افزایش کیفیت تغییر رفتار پیش گیرانه در حیطه ایمنی شود.

نتایج حاصل از این تحقیق که توسط سیده بلین توکلی ثانی انجام شده،‌ میزان ریسک سلامت انسان در مواجهه با این آلاینده‌ها در برخی از محصولات کشاورزی را محاسبه کرده است که می تواند پایه‌ای برای دستور العمل‌ها و  پژوهش‌های آینده در زمینه ارتقاء شاخص‌های ‏سلامت محصولات کشاورزی در کشور در بخش محیط زیست انسانی و صنایع غذایی باشد. 

در نهایت نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند پایه و اساسی برای تدوین یک برنامه آموزشی مناسب باشد که می‌تواند کشاورزان را به توسعه مهارت‌ها، ارزش‌ها، اکتساب مفاهیم و اطلاعات و تصمیم گیری برساند و سبب افزایش کیفیت تغییر رفتار پیش گیرانه در حیطه ایمنی شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

Check Also

وسایل ورزشی اورجینال چه مزایایی دارد؟

مزایای خرید وسایل ورزشی اورجینال ورزش در جامعه ما نقش بسیار مهمی را ایفا می …