محصولات پتروشیمی مواد خام محسوب می شود

رئیس پشتیبانی طرح های دفتر توسعه صنایع تکمیلی گفت: نمی توانیم بگوییم فقط محصولی که از پالایشگاه خارج می شود خام است و محصولی که از پتروشیمی خارج می شود خام نیست، بلکه از نظر من محصولات پتروشیمی هم مواد خام محسوب می شود.

به گزارش ایسنا، معصومه محمودی، در جلسه مشترک امروز کمیسیون فنی و کمیسیون صادرات انجمن ملی صنایع پلیمر ایران که برای تعیین مصادیق مواد خام و نیمه خام تشکیل شده بود، درباره خام بودن یا خام نبودن محصولات پتروشیمی اظهار کرد: اینکه بخواهیم فقط نفت را جزو مواد خام محسوب کنیم و فروآورده های آن را چون فقط یک پالایشی روی آن صورت گرفته، مواد خام به حساب نیاوریم منطقی نیست چون شاید خود پتروشیمی ها بتوانند به گونه ای واحد خود را طراحی کنند که یک بخش پالایشگاهی و یک بخش پتروشیمی داشته باشند ولی با توجه به اینکه در کشور ما مرز میان تعریف پالایشگاه ها و پتروشیمی ها دارد فکر نمی کنم به راحتی بتوان محصولات پتروشیمی را مواد نیمه خام تعریف کرد و بنظر من این محصولات نیز مواد خام محسوب می شوند.
وی افزود: اگر قرار باشد بین خام و نیمه خام تقسیم بندی صورت گیرد صرفا محصول پالایشگاه ماده خام محسوب نمی شود، بلکه مواد پتروشیمی هم محصول خام به حساب می آید چرا که پتروشیمی اجازه ندارد در بخش های پالایشگاهی سرمایه گذاری کند. بنابراین نمی توان گفت محصولی که از پالایشگاه خارج می شود خام است و محصولی که از پتروشیمی خارج می شود خام نیست.
محمودی همچنین در خصوص اعمال مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام خاطر نشان کرد: از آنجایی که صادرات محصولات پتروشیمی برای کشور ارزآوری دارد، پتروشیمی ها به صادرات تشویق هم می شوند، ضمن اینکه خیلی از این پتروشیمی ها مجبور به تامین مبالغ خاص ارزی برای بودجه کشور و در نتیجه ناچار به صادرات هستند، بنابراین اگر این ها را مجبور به پرداخت مالیات هم کنیم شرایط خیلی وخیم می شود.
این گفته های وی می‌تواند به معنای مخالفت با تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر اعمال مالیات بر درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام، باشد.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

Check Also

تامین سوخت نیروگاه ها در فصل سرما در حال پیگیری است

وزیر نیرو در جمع خبرنگاران تاکید کرد: اقدامات لازم برای تامین سوخت نیروگاه ها در …