معنویت نبوی ریشه مسائل در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: مهمترین ارزش‌هایی که ذیل مفهوم حیات طیبه در عرصه های اجتماعی و سیاسی قابل طرح است، برخاسته از نظریه معنویت نبوی است.

به گزارش ایسنا، دکتر احمد شاکرنژاد امروز در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقاله ای با موضوع «تبیین و تشریح معنویت معطوف به آرمان‌های سند الگو» ارائه کرد.

وی که این مقاله را در سالن شماره دو کنفرانس ارائه کرد، گفت: در بخش آرمان‌های سند الگو دستیابی به جایگاه عبودیت و خلافت الهی از طریق تحقق حیات طیبه به عنوان آرمان این سند ذکر شده است. راهبردی ترین مفهوم در این آزمان عبارت حیات طیبه است. 

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار کرد: مقاله حاضر درصدد است تا این مفهوم کلیدی را در چارچوب نظریه معنویت مقام معظم رهبری که می توان نام آن را «نظریه معنویت نبوی» نامید، تبیین کرده و نشان دهد مهمترین ارزشهایی که ذیل مفهوم حیات طیبه در این سند قید شده است، برخاسته از این نظریه اجتماعی-سیاسی در عرصه معنویت است که علی رغم معنویت زاهدانه، عارفانه و قدیسانه برای خود آرمان تمدنی قایل است و برای تحقق این آرمان معنویت را به جای آنکه از جاده عزلت یا نخبه گرایی عرفانی بگذراند، آن را در مسیر حمایت از مستضعفان، اخوت با مسلمانان، رویارویی مجاهدانه و قدرتمندانه با دشمنان، عزتمندی و قدرتمندی دیده و طالب قدرت معنوی برای ساخت تمدنی نوین بر اساس توحید است. 

شاکرنژاد تاکید کرد: برای اثبات این مدعا ابتدا بر اساس آراء ابروزیو و شلدراک مدل معنویت نبوی طراحی شده و سپس با تحلیل مفهوم حیات طیبه و مفهوم معنویت در بیانات رهبری شواهدی در وجود نظریه معنویت نبوی در بیانات رهبری ارائه می شود در نهایت نیز با ایجاد ارتباط بین مفهوم حیات طیبه و ارزشهای مندرج ذیل آن در سند الگو با نظریه معنویت نبوی در بیانات رهبری ابتنای این آرمان بر نظریه خاص ایشان درباره معنویت نشان داده می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

Check Also

وسایل ورزشی اورجینال چه مزایایی دارد؟

مزایای خرید وسایل ورزشی اورجینال ورزش در جامعه ما نقش بسیار مهمی را ایفا می …