نظر مردم نسبت به زمان پایان بحران کرونا

نظرسنجی‌های جدید ایسپا نشان می‌دهد بیش از نیمی از مردم امید زیادی دارند که بحران کرونا در یکی دو ماه آینده حل شود و زندگی به روال عادی برگردد.

به گزارش ایسنا، جهت سنجش امیدواری مردم نسبت به حل بحران کرونا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران  از مردم پرسیده است: «شما چقدر امید دارید بحران کرونا در یکی دو ماه آینده حل شود و زندگی به روال عادی خود برگردد؟»

 یافته های نظرسنجی نشان می‌دهد، ۵۶.۲ درصد مردم ایران امید زیادی دارند که بحران کرونا در یکی دو ماه آینده حل شود و زندگی به روال عادی برگردد. این میزان امیدواری در بین ۹.۴ درصد درحد متوسط و در بین ۳۲ درصد کم است. ۲.۴ درصد به این سوال پاسخ ندادند.

 یافته‌های مقایسه‌ای نشان می دهد، تفاوت معناداری بین گروه های مختلف از حیث «میزان امیدواری مردم به حل بحران کرونا» در یکی دو ماه آینده وجود دارد. این میزان بین زنان بیشتر از مردان، بین افراد بالای ۵۰ سال بیشتر از افراد جوان و میانسال و بین افراد دارای تحصیلات دانشگاهی کمتر از غیردانشگاهی مشاهده شده است.

دولت چقدر می‌تواند از آسیب‌دیدگان اقتصادی کرونا حمایت کند؟

همچنین یافته های نظرسنجی دیگر انجام شده توسط ایسپا نشان می‌دهد ۵۷.۶ درصد مردم معتقدند دولت توان اقتصادی زیادی جهت حمایت از آسیب دیدگان اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا دارد. ۶.۷ درصد دراین خصوص نظر بینابین داشته اند و ۲۴.۲ درصد گفته‌اند دولت توان کمی برای حمایت از آسیب دیدگان اقتصادی دارد. ۱۱.۵ درصد اظهار بی اطلاعی کردند یا به این سوال پاسخ ندادند.

با توجه به نتایج حاصل از آزمون‌های آماری، مردان (۲۸.۲ درصد) بیش از زنان (۲۰.۱ درصد) معتقدند دولت به میزان کمی توان اقتصادی برای حمایت از اقشار آسیب دیده به دلیل شیوع ویروس کرونا را دارد. اگرچه بیش از نیمی از مردم معتقدند دولت توان لازم برای حمایت از آسیب دیدگان اقتصادی را دارد ولی این میزان بین افراد جوان (۵۲.۲ درصد) در مقایسه با سایر گروه‌های سنی کمتر است. با افزایش سطح تحصیلات باور به اینکه دولت توان اقتصادی خوبی دارد کاهش پیدا می‌کند.

اهمیت خبرهای کرونایی نزد مردم

نظرسنجی‌های دیگر انجام شده در ایسپا گویای آن است که بیش از نیمی از مردم ایران اخبار آمار و اطلاعات مربوط به بیماری کرونا را به مقدار زیاد دنبال می کنند.

بر اساس نتایج نظرسنجی، اکثر افراد یعنی ۵۳.۸ درصد از آنها گفته اند آمار و اطلاعات مربوط به کرونا در ایران را به میزان زیاد دنبال می کنند. ۲۱.۹ درصد از افراد تا حدودی و ۱۹.۶ درصد به میزان کم آمار و اطلاعات مربوط به کرونا در ایران را دنبال می کنند. ۴.۵ درصد از افراد بیان کرده‌اند، اصلاً آمار و اطلاعات مربوط به کرونا در ایران را دنبال نمی کنند. ۰.۳ درصد از افراد نیز به این سوال پاسخ ندادند.

بر این اساس افراد زیر ۳۰ سال کمتر از دیگر گروه‌های سنی آمار و اطلاعات مربوط به کرونا در ایران را دنبال می کنند. میزان پیگیری مردم از آمار و اطلاعات مربوط به کرونا در ایران در بین زنان و مردان و گروه‌های مختلف تحصیلی تفاوت معناداری ندارد.

همچنین تقریباً ۴۲ درصد از مردم ایران اخبار آمار و اطلاعات مربوط به سیاست های دولت و ستاد مبارزه با کرونا را به مقدار زیاد دنبال می کنند

یافته های نظرسنجی نشان می‌دهد ۴۱.۸ درصد از مردم اخبار مربوط به سیاست های دولت و ستاد مبارزه با کرونا را به میزان زیاد، ۱۹.۶ درصد از مردم تا حدودی و ۲۸.۶ درصد به میزان کم دنبال می کنند. طبق نتایج به دست آمده، ۹.۸ درصد از مردم بیان کرده‌اند اصلاً اخبار مربوط به سیاست‌های دولت و ستاد مبارزه با کرونا را دنبال نمی کنند. ۰.۲ درصد نیز به این سوال پاسخ ندادند.

براساس یافته‌های تحلیلی، با بالاتر رفتن سن میزان پیگیری اخبار مربوط به سیاست های دولت و ستاد مبارزه با کرونا بیشتر می شود. اما میزان پیگیری مردم از اخبار مربوط به سیاست‌های دولت و ستاد مبارزه با کرونا در بین زنان و مردان و گروه‌های مختلف تحصیلی تفاوت معناداری ندارد.

نظرسنجی‌های مذکور به صورت تلفنی و با جامعه آماری افراد بزرگسال (بالای ۱۸ سال) در سطح ملی و حجم نمونه ۱۵۶۳ در تاریخ ۲۴ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ به صورت خویش فرمایی توسط ایسپا اجرا شده است.

 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

Check Also

چه چیزی باعث خاص بودن برند آندر آرمور میشود؟

برند آندر آرمور (Under Armour) با توجه به تکنولوژی های پیشرفته و کیفیت بالای محصولات …