بیشترین سهم اشتغال کشور متعلق به کدام بخش است؟

بررسی سهم اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با ۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال در کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز ۱۳۹۸، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کل کشور ۴۴.۳ درصد بوده که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۷، ۰.۲ درصد و نسبت به تابستان سال گذشته، ۰.۶ درصد کاهش داشته است. 

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کل کشور نیز نشان می‌دهد که در پاییز سال گذشته ۱۰.۶ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند که این نرخ نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۱ درصد افزایش داشته اما نسبت به پاییز سال ۹۷، با کاهش ۱.۲ درصدی روبه رو بوده است.سهم زنان با ۱۷.۳ درصد نسبت به مردان با ۸.۹ درصد بیشتر بوده است.

نرخ بیکاری جوانان ۲۴-۱۵ ساله نیز ۲۵.۸ درصد بوده که البته این نرخ در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۳۵-۱۸ ساله نیز بیانگر آن است که ۱۷.۹ درصد از جمعیت فعال در این گروه سنی بیکار بوده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بررسی سهم اشتغال در بخشهای عمده اقتصادی حاکی از آن است که بخش خدمات با ۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از خدمات، بیشترین سهم اشتغال به بخش صنعت با ۳۲.۹ درصد و بخش کشاورزی با ۱۷.۱ درصد تعلق دارد.

بررسی اشتغال بخش کشاورزی به تفکیک جنسیت نیز نشان می‌دهد که زنان از سهم ۱۸.۸ درصدی نسبت به مردان با سهم ۱۶.۸ درصد برخوردارند. در حالی که در بخش صنعت سهم اشتغال مردان ۳۳.۴ درصد و سهم زنان ۳۰.۴ درصد بوده است، اما در بخش خدمات، سهم اشتغال زنان ۵۰.۸ درصد و سهم مردان ۴۹.۸ درصد است که از رشد سهم اشتغال زنان در این بخش حکایت دارد.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار شاخص‌های عمده نیروی کار در پاییز سال ۹۸، سهم جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران ۴۳.۳ درصد بوده و نشان می‌دهد که این سهم در زنان با ۶۸.۷ درصد بیشتر از مردان بوده است اما سهم جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان ۲۴.۴ درصد بوده که سهم زنان را با ۳۸.۲ درصد نسبت به مردان با ۲۱.۳ درصد بیشتر نشان می‌دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

Check Also

چه چیزی باعث خاص بودن برند آندر آرمور میشود؟

برند آندر آرمور (Under Armour) با توجه به تکنولوژی های پیشرفته و کیفیت بالای محصولات …